Menighedsrådsvalg 2016

Referat af orienterings/opstillingsmøde