MENIGHEDSRÅDSVALGET 2018 nærmer sig

SOGNEHUSET

Torsdag d. 6. september kl. 19:00

Denne aften vil være opdelt i 2 overordnede punkter:

  1. Orienteringsmøde

Kaffe

  1. Opstillingsmøde

Vel mødt