Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Om Burkal kirke

Burkal kirke kort intro

Burkal kirke er en landsby kirke med en fantastisk historie og helt unikt inventar f. eks. i form af det bemalede loft.

Burkal Kirke  … menes at være opført omkring 1225. Andre nævner dog året 1170. Måske har munkene fra Tønder haft deres gang i Burkal. I Tønder blev der i 1238 oprettet et Franciskaner kloster (gråbrødrene). I 1275 et Dominikaner kloster (sortebrødrene.)

Kirken har senromansk apsis, kor og skib af mark- og munkesten, gotisk våbenhus, vestforlængelse fra 1637 og tagrytter fra 1792. Både det gamle skib og vest forlængelsen har malede lofter, i det gamle skib muligvis fra 1622 og i vest-forlængelsen fra straks efter dennes opførelse. Disse lofter er blandt Danmarks ældst bevarede og udmærker sig ved både at have mønstre og figurative motiver i form af medaljoner med Kristus og de tolv apostle.

I 1622 kom også både den fornemme altertavle med reliefudskårne felter samt den ganske usædvanlige døbefont med en marmoreret kumme båret af evangelistfigurer og en udskåret himmel med en figur af Jesus som Smertens-mand. Den helhed, der hermed blev skabt, suppleres af en ligeledes udskåret prædikestol med himmel samt et sen gotisk korbuekrucifiks med sidefigurer. For dets betydning gælder, at Burkal kirke er af stor regional værdi, og at dens loftsbemaling er så sjældne, at de må tilkendes en enestående national betydning.

Hvad vi ved om BURKAL KIRKE i Slogs Herred ... Kirken mellem Slesvigsgrænser
Kirken, hvis værnehelgen ikke er kendt, betalte 12 skilling lybsk i cathedraticum men dens forhold i middelalderen er i øvrigt ukendt.
 
Ved reformationen kom den under landsherren, fra 1544 hertug Hans og efter dennes død 1580 til de got­torpske hertuger, fra hvem den 1713—21 overgik til kongen. Menighedens valgret var her som ved herredets øvrige kirker til en viss grad i behold endnu i 1700’rne og 1800’rne.
 
Kirken, der nu er selvejende, kom efter genforeningen fra Slesvig til Ribe stift og her sidst under Haderslev stift. — Under svenskekrigene (1657 - 1660) led kirken stor skade både på bygning og inventar
 
Om kirken findes et par navneforklarende sagn!
Ifølge det ene var Bylderup og Burkal opført af to jomfruer, den ene ved navn Bur (i nat har Bur fået kalv!), ifølge det andet
var de bygget af to kæmper, Byl og Bur (med samme redskab, der kastedes frem og til­bage.
 
Kirken og kroen ligger i et vejmøde et stykke nord for byen og nordligt i det store sogn, ved Slogs å og kun ca. tre km fra Bylderup kirke. Den store kirke­gård med vestudvidelse fra 1874 hegnes dels af indvendigt jorddækkede kampe-stensdiger, dels af levende hegn. I sydøst er der en ret ny køreport flankere af 1 fodgængerindgange. På udvidelsesplanen fra 1874 er der indgange i syd og nord. En sydport omtales 1650 og en nordre indgang, »der Nordersteigen«, 1655
 
Fritstående træktokketårn
Det er sandsynligt, at det klokketårn, som en
tømrer arbejdede på 1640, har været fritstående og ikke en tagrytter over vest­
forlængelsen
5
(sml. p. 1628); træet fra dette gamle tårn solgtes 1667
4
.
Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, et gotisk våbenhus foran
syddøren og en vestforlængelse fra 1637 med en tagrytter fra 1792. Orienterin­
gen har afvigelse til nord.
Bygningens romanske del, der må henføres til o. 1200—50, er meget stærkt
skalmuret og overpudset. Materialet er sikkert munkesten i munkeskifte om en
kerne af marksten i kalk, således som i skibets 1637 nedrevne vestmur, hvis
nederste skifter indtil 1944 lå tilbage under gulvet, hvor de forårsagede et
højere niveau i vestforlængelsen; murtykkelsen i gavlen, 118 cm, var væsent

 

 

 

Nyheder fra Burkal Sogn