Seneste nyt

Burkal-Bylderup som to sogns pastorat er en kendsgerning fra 1. september.

Burkal og Bylderup sogne samles til et pastorat med en 100% præst. Navnet vil være Burkal - Bylderup pastorat

Henrik Bo Jacobsen er sognepræst i Burkal - Bylderup pastorat.
Henrik Bo Jacobsen kan træffes på
tlf. 74 76 21 10 og på
hbja@km.dk
Sognepræst Henrik Bo Jacobsen går på pension pr. 1. juni 2020 og fratræder sin stilling med udgangen af december måned 2019.

Det vil sige, at Burkal og Bylderup menighedsråd i løbet af efteråret sammen skal ansætte ny sognepræst, som kan tiltræde 1. januar 2020

Sammenlægningsmøde den 24. september 2019

Beslutning:

Møder: Menighedsråds møder skal holdes samtidig, samme sted og dato – med hver vores dagsordener.

Bolig: Af økonomiske årsager – er det besluttet at præsteboligen og kontoret forbliver i Bylderup.

Opslag: Stilling som 100% præst i to sogns pastorat. Vi sender hver vores embedsbeskrivelser til Provsten Kirsten, som derefter kontakter den nye kommunikations-medarbejder Lene. De 2 laver indledningen og sammensætter et forslag til annonceringen, som sender den ud til gennemlæsning ved begge sogne. Stillingen opslås 5. okt. og ansøgninger skal være inde senest d. 4. nov. kl. 12.00

Der holdes møde tirsdag den 5. november kl. 19.30 i Burkal. Dagsorden: Spørgsmål til prøveprædikener. Prøveprædiken kan holdes på 18/11, 19/11, 20/11 og den 24/11 – Prøveprædikener gennemføres som en gudstjeneste med organist og kirkesanger ... Prøveprædikener er kun for medlemmer af menighedsråd.

Nyheder fra Burkal Sogn