Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådet ... hvad og hvem?

Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet. Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.
Menighedsrådene
Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark, og 99,9 % er medlem af Landsforeningen.
Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire eller to år ad gangen og består af 5-15 valgte medlemmer samt sognets præst. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.
Med andre ord: Hvad vil du med din kirke?

Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken:

 • Babysalmesang
 • minikonfirmander
 • foredrag
 • sangaftener
 • meditation,
 • koncerter,
 • drop-in dåb, 
 • bryllup,
 • legestue,
 • fortæller café,
 • voksenundervisning,
 • ungdomsgudstjenester,
 • eller noget helt andet, mulighederne er mange.

Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad deres kirke skal.

Menighedsråd mødes typisk en gang til to gange om måneden på hverdagsaftener og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken. Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

Frivillig i menighedsrådet

En sognekirke bliver ledet af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, som vælges for en periode af fire eller to år ... i Burkal 2 år af gangen. Menighedsrådet udgør den lokale kirkes ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Dertil har menighedsrådet ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster.  

Hvad kræver det?

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre Burkal sogn (der kan løses sognebånd), hvor du ønsker at engagere dig. Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken. Nogle af disse udføres sammen med andre frivillige.  

Normalt har hvert sogn et menighedsråd bestående af 5 til 15 valgte medlemmer plus sognets / pastoratets præst. I Burkal er vi lige nu kun 4 valgte medlemmer. Så vi har brug for flere kræfter.

Hvem kan stille op

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Når man bliver valgt, sidder man i menighedsrådet i to år ad gangen. 

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet:

"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."