Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsvalg 2020

Find information om menighedsrådsvalget 2020

Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd er gået sammen om en fælles kampagne, der skal give potentielle kandidater viden om arbejdet i et menighedsråd og lyst til at stille op.
I 2020 skal alle menighedsråd afholde valg på en ny måde, hvor nye medlemmer skal vælges på en valgforsamling. Læs mere om valgform, rekruttering af kandidater og vigtige datoer her.
 
Vi menighedsrådsmedlemmer fortæller gerne om vores spændende arbejde. Fortællingen om vores positive oplevelser og erfaringer. Om hvordan vi har været med til at forme det lokale kirke- og menighedsliv, hvilken indflydelse vi har haft, og hvilke ledelsesmæssige erfaringer det har givet os.
Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd er gået sammen om en fælles kampagne, der skal give potentielle kandidater viden om arbejdet i et menighedsråd og lyst til at stille op.
 
Menighedsrådsvalg 2020
I 2020 træder Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovforslaget blev vedtaget i april 2018, og det kan ses her. 
Lovændringen indebærer bl.a., at valg på en valgforsamling bliver til hovedreglen ved valg af landets menighedsråd, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister som den formelle hovedregel. Reglerne ved kommende menighedsrådsvalg bliver dermed tilpasset praksis. :
I dag er der i 97 procent af valgene tale om aftalevalg, hvor kandidaterne samler sig om en liste.
Den nye lov beskriver en treleddet proces frem mod valg af nye menighedsråd.
Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret. I 2020 vil det sige tirsdag den 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.
 
Der afholdes en valgforsamling den 3. tirsdag i september, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Valgforsamlingen afholdes i det enkelte sogn. I 2020 er det tirsdag den 15. september.
I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag den 17. november.
 
Med ændringen lovfæstes der endvidere en mulighed for at nedsætte menighedsrådets normale funktionsperiode til 2 år. Menighedsrådets begrundede ansøgning skal godkendes af biskoppen.
Nærmere informationer om regler og vilkår vil fremgå af hjemmesiden.
Læs Betænkning 1567 om Menighedsrådsvalg i fremtiden her.