Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Mig og kirken ... Hvad er en gudstjeneste?

Hvad er en gudstjeneste ... Gudstjeneste kan forklares således

 

"Vor kære Herre taler med os gennem sit hellige ord,

og vi taler med ham gennem bøn og lovsang"

"Martin Luther"

Gudstjenesten er en samtale mellem Gud og mennesker, hvor Gud taler først, og vi svarer. Gud talte igen ved at sende sin søn Jesus Kristus, for at han kunne fortælle os om, hvad Guds mening med skabelsen og vores liv er. Gud taler i dag ved Helligånden, som skaber tro, håb og kærlighed i os: tro som tillid til Gud, håb om, at fremtiden tilhører Gud, og at hans kærlighed vil sejre over det onde i os og omkring os.

I gudstjenestens bøn, trosbekendelse og salmesang svarer vi på Guds ord med et stort: "Ja tak!" Også dåb og deltagelse i nadveren er udtryk for et "ja tak" til Guds gaver og løfter.

Gudstjenesten udfolder sig i bestemte former, ligesom en leg gør det. En leg leges i fællesskab. Fællesskabet hører også til gudstjenestens væsen. Gudstjenesten udspringer af, at Gud ønsker fællesskab med mennesker, og gudstjenesten udfolder sig i menneskers fællesskab med hinanden i menigheden.

Gudstjenesten udfolder sig i bestemte former, ligesom en leg gør det. En leg kan ændres og varieres efter deltagernes behov. Sådan former gudstjenesten sig også efter menneskers behov som f. eks. familie-, afteng- eller musikgudstjeneste.

Højmessen er den gudstjeneste, der fejres i et sogn på årets søn- og helligdage. Der er tradition for, at gudstjenesten holdes søndag formiddag, fordi det var en søndag morgen, Påskedag, nogle kvinder fandt Jesus grav tom. ( I burkal sogn pga. pastorat fællesskab som oftest hveranden søndag kl. 09.00 og hveranden søndag kl. 10.30)

Evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn og menneskers frelser, er altid det samme, men gudstjenesten udtrykker det på forskellige måder gennem året: Påske og jul er de store festtider, faste og advent er bønstider, og trinitatis er læretid.

Samtalen mellem Gud og mennesker i gudstjenesten foregår i sprog, vi kan opfange gennem kroppens sanser:

  • I tale sprog hører vi Bibelens ord og prædikenens udlægning af det. Med musikkens tonesprog ledsages ord til og fra hjertet.  Med øjet opfanger vi solen gennem de blanke ruder og det smukke kirkerum, Med følesansen modtages det venlige håndtryk fra en anden og lugte - og smagssanges tages i brug ved nadverens modtagelse af brød og vin som Jesu Kristi legeme og blod.

I en samtale lærer man den, man taler med at kende, og det kan godt være lidt akavet i starten ... men gir vi det en chance  får vi givet nye indsigter også i det man troede at kende til bunds. Sådan får vi i gudstjenestens samtale kastet nyt lys over, hvad kirken kan bidrage med, og hvem vi er.

"Fred" er både det første og det sidste ord, vi hører i kirken.

Ved dåben lyder det: "Fred være med dig!" og ved gudstjenestens afslutning lyses velsignelsen over os:

"Herren velsigne dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herrens løfte sit ansigt mod dig og give dig fred"