Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Orienterings møde 10 juni

 

 

 

Referat fra mødet den 10.juni i Burkal Sognehus.

Punkt 1: Orienteringsmødet starter med, at menighedsrådets formand byder velkommen.

26 deltagere.
Velkommen og vi sang 306 Det dufter lysegrønt af græs
Valg af dirigent for mødet. Ingen tilbød sig. Heddie gør det selv

Punkt 2: Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode v. Formanden

Der har været udskiftning af personale på kirkegården men nu er der stabilitet med to fuldtidsansatte. God multimaskine er købt. Ekstra 100.000,00 kr. er kommet ind i Gias ved gennemgang af gravstedslegater. Renoverings arbejde på kirkens loftmalerier er afsluttet. I den forbindelse har der været åbenhus arrangement og Genåbnings arrangementer Gospel koncert og åbningsgudstjenester.

I årets løb har der været koncerter, høstgudstjeneste. Busk gudstjeneste(Børn unge sogn kirke), de ni læsninger. Syng julen ind. Der er sagt farvel til Henrik Bo Jacobsen og goddag til Poul Erik Gildhoff Fortællecafé, den sidste onsdag i måneden, er kommet godt fra start. Historier fra fortiden bliver delt. Sogneudflugt Friedericht stadt. Liturgi workshop. m.m.
Opdatering af kirke og kirkegården. Lugerne er forsynet med motor, så 4 luger åbner nu. Udskiftning til LED pærer besparelse fra 46 til et par kroner. Vi er blevet vejkirke,

og i den forbindelse skal lyset være tændt i kirken. Cykelstativ ved kirken er i orden, mangler en ”luft” service station til cykler.

Kommende menighedsråds opgaver. Det sker ved formanden suppleret af MR medlemmer og eksterne medlemmer.

Der har været provstesyn. Apsis mur revner. På loftet skal der være gangbroer og ventilation . Buen er der en revne i, som der skal kigges på. Pålagt ved provstesynet. Revnen har været der i tyve år
Der skal være fokus på, at vi skal samarbejde med Bylderup i fællespastoratet Burkal Bylderup.

Punkt 3: Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd.

Debat og tid til at summe over, hvilke visioner, ønsker og idéer der er til det kommende menighedsråd.
Aftengudstjeneste – med efterfølgende sang og evt. samling i sognehuset.
Evt. friluftsgudstjeneste, nu hvor det er blevet muligt igen

Punkt 4: Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
Her står vi nu, fremadrettede planer?”.

Hanne Bucka orienterede om økonomi. Burkal Kirke har et budget 1,5 millioner. Godt 1 mill. er lønninger. Regnskabet bliver lavet i Aabenraa på fælleskontor.

Fremtidssikre kirkegård. Der er kommet ekstra grønne område. Diget må ikke røres. Måske græs der hvor træer er fældet. Reducere forbrug af personaletimer. Flere grønne område. Nu er der to fuldtidsansatte på kirkegårde, mod tidligere 3 hvor 1 fuldtid og 2 deltids. Timetal på kirkegården er blevet mindre.

Der er fundet en brønd i forbindelse med fældning af træerne ved nordsiden. Der er også fundet et jernkors. Der arbejdes med at opspore historien.

Kaffepause

Punkt 5: Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

Opfølgende orientering på pkt. som lovet. Præstegården skal sælges i år. Helst sælges som liebhaversalg. 2 tilbud. Indstil til provstiet i marts det bliver behandlet d. 25. juni. 1,3 mill. har den ene mægler budt. Normalt licitation giv et bud, du skal tage den højeste. Præstegården skal fortsat være et attraktivt sted i Burkal. Mægler licitation foretrækkes af MR. Så behøver de ikke tage det højeste bud. MR afventer svar fra provsti.

154.000 fra provsti til fremtidssikre kirkegården. Der skal laves særskilt regnskab. Led pærerne hører ind i det projekt. Arkitekt har været på besøg. Der er brug for flere urne gravsteder. Pengene kan bruges over en årrække. Udviklingsplan, Junggren er konsulent, det er gået i stå grundet corona. Kirkegården er målt op og J. tegner gravsteder ind på den nye opmåling, og næste trin er en ny inspirations plan for de kommende 5- 10 år. Hele planen må forventes at tage min. 4 – 5 årtier. Altså lang tid. MR har bedt om en ti års plan. Ingen gravpladser på nordsiden samt den nye del (familiegravsted undtaget) Opholdsarealer rundt omkring, hvor man kan sidde. Overvejelser om at lægge vand ind således at der bliver flere tappe steder. Det skal være en grøn kirkegård. Nye kantsten på den aktive del af kirkegården. De er i gang med at få tilbud hjem, på sigt vil det give en besparelse af arbejdstimer.

Orientering om MR-valg

Valgforsamlingsmøde den 15. september
Tre annoncer skal indrykkes, af valgbestyrelse senest den 18. august Vi har ret til 6 personer i MR i Burkal
Hvem bør skal og kan vælges?

5 hovedspørgsmål, som valgbestyrelsen bør arbejde med Hvis der ikke vælges nok. Skal der indkaldes en uge efter

Punkt 6: Antallet af kandidater,
Der skal vælges til menighedsrådet 15. september. 6 kandidater. For en 4 årig perioder.
Der er sendt ansøgning ind, om vi kan få det lavet til en 2 årig periode i stedet ... der afventes svar fra kirkeministeriet.

Punkt 7: Overblik ... hvem er eventuelt interesseret i at deltage i valgbestyrelsen arbejde op til valget?
Man opstiller hermed ikke som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen ... Da der ikke skal laves kandidatlister inden valget. Kandidater stiller op, der kan debatteres og vælges på dagen for valgforsamlingen til september

1. juli meld dig til valgbestyrelse til Heddie

Heddie genopstiller ikke.
Spørgsmål drøftet om konfirmandundervisning i Burkal eller Bylderup

Aftenen sluttede med Nu går solen sin vej.

Aftenens referent: Ninna Madsen