Om Burkal kirke og sogn

Burkal Kirke

Vi synes, vi har meget at byde på: Smuk middelalderlandsbykirke med helt unikt, kulturhistorisk værdifuldt inventar. En kirke der afspejler fortidens historie og Burkal sogn som er ny renoveret af National Museet. Vi har velfungerende ny sognehus. Et menighedsråd der er engageret.  

Burkal sogn er i dag ... beslutning fra 1. sept. 2019 ... en del af et to sogns pastorat: Burkal -Bylderup pastorat.

Mission

Burkal sogns mission er at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Vision

  • Burkal sogn ønsker at være et sogn, der med glæde og stolthed forkynder kirkens budskab klart og troværdigt og skaber et aktivt sogneliv med en mangfoldighed af andre aktiviteter for alle i sognet.
  • Vi skal række ud mod verden og tage ansvar for udsatte mennesker og fastholde dialogen med mennesker med en anden religion.
  • Vi skal bidrage markant og synligt til sognets liv og udvikling. Vi værner om vore historiske bygninger og tilbyder en bred vifte af kirkelige og kulturelle aktiviteter i stort og småt med et højt kvalitetsniveau.
  • Vi skal skabe et trygt og frodigt miljø for ansatte og frivillige ... for alle i sognet

NATUREN ... i den historiske og spændende grænseegn ... er skøn og Grønåen slynger sig i sin dal tæt forbi kirke og i Kirkeskoven findes shelters og oplevelsestier. Her er virkelig rige muligheder for naturelskeren og børnefamilien.
I pastoratet er der gode børnehaver, skoler, foreninger, plejehjem og idrætsmuligheder, også på tysk, for det tyske mindretal sætter positive spor i pastoratet..

BURKAL SOGN var det store grænsesogn i Midtslesvig og på mange måder særpræget. Kristeligt set også et broget sogn, mange strømninger har præget menigheden. Sønderjyder kan være stædige og reformationen bød blandt meget andet også på ombygning for Burkal Kirke. Menigmand var splittet i sin sjæl ved kirkeomvæltning. I dag er sognet fortsat stor i geografisk omfang selv om der er sket opsplitning.

LANDSBYKIRKEN i Burkal sogn ligger ca. midtvejs mellem Tønder og Tinglev. Kirken er romansk, bygget ca. 1025 hovedsageligt af munkesten, hvidkalket og blytækt og består af apsis, kor og skib. Kirkens nuværende kirkebygnings historie kan føres tilbage til omkring 1225. På trods af tilbygninger og ombygninger er der ikke bygget tårn.Der sker en del ombygning.

I 1622 sker der istandsættelse af kirken … bl.a. det inventar vi ser i dag: Loft, prædikestol og døbefont. Loftmalerierne er tidsfæstet til ca. 1625. Altertavlen er fra 1622 og består af udskårne relieffter. I storfeltet gengives nadveren omgivet af otte mindre relieffer. Træskærerarbejdet, der er i alle enkeltheder er fint udført, tilskrives det berømte ringerinckske værksted i Flensborg. Døbefonten med himmel stammer fra samme værksted.

Kirkerummet blev i 1715 udvidet med et pulpitur med plads til ca. 100 kirkegængere. Selve skibet blev udvidet mod vest i 1737. De to udvidelser var nødvendige, fordi sognets beboere var blevet grebet af den pietistiske bevægelse, som bl.a. præsten og salmedigteren H.A. Brorson prædikede i det vestlige slesvig. Bevægelsen blev meget stærk i løbet af 1700-tallet. Især vakte præsten Christian Ambders landsbybeboernes interesse for Herrnhutismen, der fik hjemsted i Christiansfeld. Der dannedes et brødresocietet i sognet, som blev kaldt "Guds Have"., Under rationalisemn sygnede bevægelsen hen. Også de nationale vækkelser i begyndelsen af 1800-tallet svækkede den pietistiske bevægelse, for landsbybeboerne i sognet blev tvunget til at vælge mellem dansk og tysk.

Efter nederlaget i 1864 fordrev preusserne den dansksindede præst og sprogforsker Johannes Kok fra sognet med stenkast og under afsyngelse af en smædevise med ordene: "Nu herut, du sorte Kok, nu har du galet længe nok". Kok havde været præst i sognet siden 1851.

Senere ombygninger gør at loftet tildækkes  og næsten glemmes …

Efter genforeningen i 1920 har den tysksindede del af Burkal sogn benyttet kirken til kirkelige handlinger. Se Den tyske Frimenighed.

Kirken blev restaureret i årene 1942 til 1945. Under restaureringen blev flere glemte og forsømte rigdomme fremdraget af glemselen. Bl.a. loftet blev restaureret og viste sig at være prydet af såvel figurative fint udførte malerier og fremragende mønstre og opstillinger samt dekorerede loftsbjælker.  Helt unikt og i 1943 – 45 føres kirken i det væsentlige tilbage til som det så ud i 1622.

Kirkens inventar fra 1622 er i perioden okt. 2018 – juni 2019 blevet bevarings renoveret af eksperter fra National Museet. Det malede loft med såvel figurativ som mønstre og opstillinger er helt unikt og meget smukt. Bestemt i sig selv et besøg værd.

Gen-åbnings højmesse fandt sted d. 23. Juni 2019